Activiteiten

Vakantie activiteiten moeten een bijdrage leveren aan de ontplooiing van een kind en bevatten naast recreatieve, ook creatieve, educatieve, sportieve, culturele en sociale elementen. Gestreefd wordt naar een pakket van activiteiten waarin de meeste elementen voorkomen. Zo zijn de activiteiten ingedeeld in groepen.

Gezien de leeftijd van de doelgroep streeft stichting Jeugdland ernaar om de stedelijke activiteiten zoveel mogelijk op wijkniveau aan te bieden, zodat kinderen grotendeels in hun eigen vertrouwde omgeving aan activiteiten deel kunnen nemen. Daarnaast streeft stichting Jeugdland ernaar om oudere kinderen of kinderen die mobiel zijn uit hun eigen omgeving te halen en kennis te laten maken met kinderen uit een andere omgeving.

Bekijk hier alle activiteiten.